Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok 6:40 

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00 detská 16:45 
Sobota 7:00  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:44

Sviatosť krstu

 

Krst

je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého.

Ustanovenie a obrad krstu

Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20).
Krst sa udeľuje liatím vody, alebo ponorením do vody a pri krste sú vyslovené slová : "XY, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

V krste dostávame od Boha nasledovné milosti – dary:

  • stávame sa božími deťmi
  • zmýva sa nám z duše dedičný hriech
  • zmývajú sa nám všetky ostatné hriechy
  • stávame sa súčasťou Cirkvi – Kristovho tajomného tela

Krst môže udeliť biskup, kňaz a diakon, v nebezpečenstve života každý človek.

Krst môže prijať len človek, ktorý ešte nebol pokrstený.

Krst dieťaťa

Krst je potrebné nahlásiť najneskôr týždeň pred požadovaným termínom.
Krst sa udeľuje vo farskom kostole Kysucký Lieskovec v nedeľu pri sv. omši o 11.00, prip. po dohode iný termín
Krstná náuka býva zvyčajne v piatok večer alebo termín po dohode.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu.

Krstní rodičia

Každý pokrstený má mať podľa možností krstného rodiča, ktorého úlohou je pomáhať pokrstenému žiť podľa kresťanskej viery.
Aby niekto mohol prijať úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať .
  4. ak žije v manželstve - sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. tí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)
  5. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným,
  6. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, môže byť iba ako svedok krstu.

 

Čítať 2650 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk