Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok 6:40 

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00 detská 16:45 
Sobota 7:00  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:37

Sviatosť manželstva

 

Sviatosť Manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu.

Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu.

V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovor- náuky s kňazom (zápis a liturgická náuka, tesne ped sobášom).

Ďalšia náuka býva v Pastoračnom centre sv. Jakuba, Jesenského ul. 2928, za horným kostolom, pri Bille v Kysuckom Novom Meste, ktorá je povinná.

Treba si vybrať jeden z termínov.

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú presný dátum a čas konania obradu

a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

K zápisu je potrebné:

1. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti;
2. licencia – povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je trvalým kánonickým pobytom v našej farnosti;
3. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova);

Sobášne náuky 2017

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2928

(za horným kostolom sv. Jakuba pri Bille)

Náuky prebiehajú od piatku večera do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 18,00, v sobotu od 8,30 do 17,30 a v nedeľu od 8,45 do 15,00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Prihlásenie:

prostredníctvom internetovej stránky www.domanzelstva.sk/kysucke-nove-mesto , kde si vyberiete vhodný termín a vyplníte elektronickú prihlášku.

Bližšie informácie: 041 / 421 25 45

0904 962 737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať 2558 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk