Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 6:40  
Utorok  6:40

16:45

Streda   6:40  
Štvrtok

  6:40

 
Piatok  6:40  7:00
Sobota 7:00  
Nedeľa 8:00, 11:00   9:30 
sobota, 07 december 2013 12:30

Stretnutie priateľov Kysúc - FOTO

Stretnutie priateľov Kysúc

Čítať 2177 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk