Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

14:30 pohrebná

Streda 7:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00   16:45
Sobota   nebude  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30