Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

 18:00

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota    8:00  
Nedeľa 8:00, 11:00   9:30 
piatok, 06 december 2013 19:44

Hody Lodno

Hody Lodno

 

Čítať 1760 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk