Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

16:45 
Piatok  18:00   
Sobota nebude    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:33

Kňazi vo farnosti

 

Prvý novovymenovaný správca farnosti vdp. Anton KOPÁSEK (*1926 - † 2004) bol ubytovaný v súkromnom dome Ondreja a Jolany Jakubcových. Riadil dostavbu farskej budovy.

Na základe stavebného povolenia z 29.01.1970 sa začala koncom apríla 1970 stavba farskej budovy. Väčšinu prác vykonali na nej veriaci bezplatne.

Po jej dokončení (koncom júna 1971) a kolaudácii bola odovzdaná do užívania 02.12.1971. Správca farnosti vdp. Anton KOPÁSEK sa do nej nasťahoval so svojou matkou. 

Vdp. Anton KOPÁSEK pôsobil vo farnosti celých tridsať rokov (od 01.07.1969 do 30.06.1999).

01. júla 1999 ho vymenil vdp. Mgr. Jozef HOLKA, ktorý pôsobil vo farnosti do 30.06.2001.

Aktívne podieľal na rekonštrukčných prácach v kostole, okolo kostola, ako i na pozemku okolo farnosti. Na jeho podnet sa začal  pokus o vybudovanie pastoračného centra LIENKA.

Dňa 01.07.2001 bol menovaný nitrianskym sídelným biskupom Jánom Chryzostomom Korcom nový správca farnosti vdp. Mgr. Pavol KALABUS, ktorý pôsobil vo farnosti do 31.júna 2010.

Dňa 14.02.2008 bola farnosť odčlenená z Nitrianskej diecézy a začlenená do novozriadenej Žilinskej diecézy.

Dňa 01.07.2008 bol vymenovaný žilinským sídelným biskupom J.E. ThDr.Tomášom Galisom  za výpomocného duchovného farnosti vdp. Mgr. Jozef Šuráb, hon. Dekan.

Dňa 01.07.2010 za nového správcu farnosti Kysucký Lieskovec bol menovaný vdp. PhDr. Jozef ŠAMAJ.
Od 1.7.2017 bol menovaný za prvého farára v histórii farnosti.

 Z farnosti Kysucký Lieskovec pochádza päť kňazov. Na večnom odpočinku:

vdp. Pavel ZELINA,

vdp. Adam DUPKALA (pochovaný na cintoríne v obci Raková)

vdp. Vincent ŠURINA.

Kňazi pôsobiaci v pastorácií:

vdp. Jozef ŠPRLÁK

vdp. Mgr. Peter ŠKOR (správca farnosti Dlhé Pole - žilinská diecéza).

 

 

 

Čítať 4209 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk
Viac z tejto kategórie: « Newsletter Z histórie »