Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok 6:40 

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00 detská 16:45 
Sobota 7:00  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30

Farský úrad

 • Adresa: Kysucký Lieskovec 307, 023 34
 • Telefón: 041 423 11 41 ( aj odkazovač)
 • Stránka farnosti: www. farnostkysuckylieskovec.sk
 • E-mail: samaj.jozef @ gmail.com
 • IČO: 31 914 161
 • Bankový účet: Slovenská sporiteľňa: 0051980088/0900
 • Farár: PhDr. Jozef Šamaj:
 • Na dôchodku: Mgr. Jozef Šuráb, Hon. dekan
 • Katechétky:  Mgr. Blanka Šamajová
 • Kostolník: Mgr. Júlia Zelinová a Berta Knýblová
 • Úradne hodiny: Vždy po sv. omši. V súrnom prípade, nechajte odkaz na odkazovači.