Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

16:45 
Piatok  18:00   
Sobota nebude    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:01

Aktivity

2015

Karneval:

 

2014

 Roráty:

Počas adventného obdobia budú bývať rorátne sv. omše. V pondelok bude prvá o 6:40 hod. Tieto sv. omše sa môžu sláviť aj vo večerných hodinách. 

Preto pozývam na väčšiu účasť, aby sme sa aj takýmto spôsobom pripravili na vianočné sviatky.

Osobitne pozývam deti a mládež. Doneste si so sebou sviečky alebo kahance, ktoré si potom môžete nechať v kostole.

Všetky sv. omše aj ranné aj večerné budú bývať pri sviečkach. V Lodne budú v utorok a v piatok.

Oznam:

Detský kútik KUKO pripravuje pre všetky deti MIKULÁŠSKÚ NÁDIELKU... Tešiť sa môžete na veľa zábavy a samozrejme i na Mikuláša ...

Prihlášky a platbu predom je nutné uskutočniť do 25.11.2014 (cena 4 eurá/dieťa) ...

Prihláška je v základnom menu pod fotogalériou v sekci na stiahnutie...

Vyplnenú prihlášku prineste do kútika každý utorok od 17:00 - 19:00 hod,

prihlášku ďalej možete poslať na email, alebo ako prílohu v správe na facebookovej stránke.. 

PRIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ!!!

 

                V cene:  - program

                             - balíček pre dieťa

                             - malé občerstvenie

                                           Začiatok akcie o 16:00 hod.

 

 

 

 

V piatok 14:11. 2014 pozýva farský úrad a detský kútik KUKO rodiny s deťmi na lampiónový sprievod.

Zraz bude o 17:00 na námestí, potom o 18:00 detská sv. omša a po nej o 19:00 vypúšťanie lampiónov šťastia pred kostolom.

 

POZVÁNKA:

Odpustky:

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Potrebná je sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

Dušičková pobožnosť bude v sobotu o 12:00 na cintoríne v Kysuckom Lieskovci a v Lodne po sv. omši. Na cintorín počas ôsmich dní budeme chodiť spoločne po večernej sv. omši.

Sviečka za nenarodené deti:

Vzadu na stolíku sú sviečky za nenarodené deti. Môžete si ju vziať(cena 1€). Môžete sviečkou a príspevkom, podporiť aktivity združenia Fóra života.

Stretká pre single:

Pozývame všetkých slobodných od 20 rokov, ktorý hľadajú svoju životnú cestu, na spoločné stretká pre single.Každý posledný piatok v mesiaci v Kostole sv. Jakuba v KNM o 19:30.

 

POZVÁNKA

Každý piatok o 16:00 hod. v Pastoračnom centre pod kostolom sa koná nácvik detského spevokolu LIENKA.

Náplňou práce spevokolu bude spievať na sv. omšiach, zapájať sa do aktivít farnosti, pripravovať akadémie a rôzne iné aktivity.

Chceme tak vytvoriť spoločenstvo mladých aktívnych kresťanov vo farnosti.

Pozývame dievčatá a chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť, aby prišli na prvý nácvik.

                                                       Teší sa na Vás Farárko Jojko

 

 

 

Zápis na birmovku

Zápis bude 11.10 a 12.10. 2013 t.j. piatok o 19:00-20:00 a sobotu o 10:00 -11:00 hod. Prihlášky sú pri východe kostola, ktoré prineste na zápis.

Pozvánka:

Pastoračné centrum LIENKA v spolupráci s rodičmi a detičkami sme sa rozhodli vytvoriť tzv. Detský kútikKUKO. Každý utorok a štvrtok od 16:00 do 18:00 príďte s nami stráviť čas v našom Pastoračnom centre.
Detičky tu určite čaká veľa nových kamarátov, veľa hračiek, zábavy, premietanie rozprávok a iné.
Rodičom je k dispozícii kávička alebo čajík.
A na každého sa tešíme.

 

Požehnanie krížovej cesty v piatok:
V piatok 13. 9. 2013 bude požehnanie krížovej cesty ku kaplnke na Rovniach. Krížovú cestu požehná náš Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Začiatok bude o 14:30 od prvého zastavenia a po krížovej ceste bude sv. omša pri kaplnke na Rovniach. Pozývam Všetkých ľudí, aby sme spolu s Otcom biskupom prežili tieto posvätné chvíle.

 

Dnes 25.8 o 15:00 bude tzv. Rozlúčka s letom v Pastoračnom centre. Pozývam všetky deti.

Potom bude potáborové stretnutie spevokolu a miništrantov, ktorí boli v tábore.

V piatok bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:00 v Pastoračnom centre.

V sobotu na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla Vás všetkých pozývam na slávnostnú hodovú sv. omšu do Lodna o 9:30 a po nej kultúrny program pred kostolom.

Váš duchovný otec Jozef Šamaj a pani starostka Alžbeta Suriaková

Ostatné oznamy o celom programe hodov nájdete na www.obec-lodno. sk

 

 

Pozývame všetkých ľudí - mládež, deti, rodičov i starých rodičov na stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle a privítanie leta v roku kultúry Cyrila a Metoda, ktoré sa bude konať 5.7. 2013 od 13:00 hod. v Rovniach, ktoré začína sv. omšou. Okrem chutného guláša na vás čaká opekanie klobások, sladký puding pre najmenších , veľa súťaží a zábavy, tombola ( za symbolickú cenu). Pre mamičky s deťmi do 4 rokov je zabezpečený odvoz.
Na vašu účasť a spoločne strávené popoludnie sa tešia organizátori - Farský úrad, Dobrovoľný hasičský zbor a organizačný tím programu.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 16.6. na oslave p. katechétky Blanky. Foto neskôr.


Akcia DETI DEŤOM - toto podujatie pripravuje mládež a mamičky v Kysuckom Lieskovci v spolupráci s Farským úradom, Obecným úradom a Základnou školou v Kysuckom Lieskovci pri príležitosti Dňa detí. Akcia sa koná 2.6.2013 o 14:00 hod. v areáli ZŠ Kys. Lieskovec. Program podujatia vo výveske pri kostole.

 

Dňa 8.5. 2013 sa uskutoční turnaj 3 farností: Kysucký Lieskovec, Svrčinovec, Žitavany vo futbale a vybíjanej vo farnosti Žitavany.

 

Oznam:

Keďže je rok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, 8.júna.sobota 2013 poriadame púť do Nitry. Kto má záujem zapíšte sa v sákristii. Je to naša púť. Program: 0 10:00 sv. omša v katedrále, potom obed a poobede kalvária. Môžete sa prihlásiť aj rodiny s deťmi, mladí aj starší.

 

 

 

 

Farnosť Kysucký Lieskovec Vás srdečne pozýva na PRIATEĽSKÝ KONCERT detských spevokolov.
Predstaví sa spevokol z Kysuckého Lieskovca - LIENKA, z Ochodnice a z Krásna nad Kysucou - Vtáčatá.

Kedy? V sobotu 20. apríla o 16:00.
Kde? V pastoračnom centre Lienka v Kysuckom Lieskovci.

Tešíme sa na Vás! :-)

 

Vysluhovanie sviatosti chorých bude

  • v kostole v Lodne v piatok 15.3.2013 o 16:45(16:00 sv. spoveď)
  • v kostole v Kys. Lieskovci vo štvrtok 14.3.2013 o 18:00 ( 17:00 sv. spoveď)

Veľkonočná svätá spoveď 2013 bude v našej farnosti 16.3. od 14:30 do 16:00

1. sväté prijímanie bude v našej farnosti :

  • v Kysuckom Lieskovci: 19.5. 2013
  • v Lodne: 26.5. 2013

 

Fašiangový karneval:

V sobotu 9.2.2013o 14:00 Vás srdečne pozývame na maškarný karneval do Pastoračného centra pod kostolom. Treba si priniesť masky.Tešíme sa na vás, deti a rodičia.

 

Turnaj

 

V sobotu 26.1.2013 o 14:00 hod. bude v Pastoračnom centre Lienka v Kys. Lieskovci I. ročník Novoročného rodinného pingpongového turnaja. Tešíme sa na športové popoludnie s vami.

Modlitbové trojdnie matiek:

V piatok a sobotu po sv. omši a v nedeľu o 14:30 bude modlitbové trojdnie matiek. V piatok odprosujeme za svoje hriechy a svojich detí, v sobotu prosíme za odpustenie pre všetkých, ktorí nám ubližujú nám i naším deťom a v nedeľu chválime Pána za všetky milosti a dobrodenia, ktoré nám dáva.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu 6.2.2013 o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Kys. Lieskovci stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná. Týka sa to aj rodičov tretiakov z Lodna.

 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu 18.1.2012 o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Kys. Lieskovci stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná. Týka sa to aj rodičov tretiakov z Lodna.

Pozvánka:

Pozývame rodiny s deťmi na Novoročný rodinný turnaj v stolnom tenise v nedeľu 22.1.2012 o 15:00 hod. v Pastoračnom centre pod kostolom.

POZVÁNKA
Chcem Vás všetkých pozvať 25.9. 2011 na spomienkovú oslavu posviacky nášho kostola v Kysuckom Lieskovci.

60. rokov

 

60- te výročie posviacky nášho kostola

1.JPG - 106.25 Kb

V nedeľu 25.09.2011 si pripomenieme 60-te výročie posvätenia nášho farského kostola. Pri tejto príležitosti bude slávnostná sv. omša o 11.00 hod. Chcem poprosiť tých, ktorí majú nejaké historické fotografie, keby ich mohli zapožičať na farskom úrade a takisto, kto má záujem sa organizačne podieľať na príprave a priebehu tejto udalosti, nech sa ohlási v sakristii alebo na fare. Taktiež chcem poprosiť ženy, aby napiekli nejaké koláče. Pozývam všetkých, aj Vy pozvite svojich blízkych, aj rodákov.

 

 

 

 

Večeradlo

 

V sobotu 7.mája bude Večeradlo modlitby s Pannou Máriou o 17.00 h

 

 

 

 

Koledovanie

Koledovať sa bude dnes 2.1.2011 od 13:00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, nech si ešte vypíše prihlášku, ktorá je na stolíku pri vchode.

Pozvánka

Pozývame Vás na Svätohubertskú sv. omšu vo štvrtok o 13.00 pri kaplnke – Vrch Rovne.

Posviacka domov a bytov

Kto má záujem o posviacku domov a bytov, nech sa zahlási tento týždeň v sákristii. Posviacať budem v sobotu 8.1. od 10.00 a v nedeľu 9.1. od 14.00

POZÝVAME VŠETKÝCH ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
NA JASLIČKOVÚ AKADÉMIU.
DŇA 25.12.2010
VO FILIÁLNOM KOSTOLE O 14.30 HOD.
VO FARSKOM KOSTOLE O 15.00 HOD.
PRÍĎTE RODIČIA, DETI, STARÍ RODIČIA A …
DETSKÝ SPEVOKOL LIENKA , MINIŠTRANTI
A SPEVOKOL V LODNE
V utorok 21.12. o 16.00 a 22.12. 2010 v stredu o 14.00 bude v Pastoračnom centre pod kostolom nácvik na Jasličkovú akadémiu.

 

 

OZNAM o duchovnej obnove vo farnosti

V novom liturgickom roku od 1. adventnej nedele pripravujeme

KATECHIZÁCIU mládeže a dospelých.

Pri nedeľných sv. omšiach si budete môcť zobrať katechézu na nasledujúci týždeň a vo štvrtok po sv. omši by sme mali stretnutie o danej téme, ktoré by obsahovalo čítanie zo Sv. Písma, zamyslenie a diskusiu.

V Lodne to bude bývať v utorok po sv. omši.

 

Každú stredu pozývam miništrantov a aj dievčatá do telocvične pri Základnej škole o 17.3O na futbal a iné športové aktivity.

Každý deň pozývam všetky vekové kategórie do Pastoračného centra Lienka pod kostolom na stolný tenis, kalčeto , alebo posedenie v obnovenej bočnej miestnosti.

 

Modlitbové trojdnie matiek

V dńoch 24. 25.26.9 2010 sa v našej farnosti uskutoční modlitbové trojdnie matiek. V piatok a v sobotu po sv. omši a v nedeľu po litániach. Chcem povzbudiť všetkých, aby prišli ďakovať, prosiť a chváliť Pána Boha.

Jozef Šamaj

Farská púť ku kaplnke v Rovniach=>Fotogaléria<=

Dňa 15.9. 2010 na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Vás srdečne pozývam na našu farskú púť ku kaplnke v Rovniach/Kysucký Lieskovec/ o 13.00. Spoločne pôjdeme od farského kostola o 12.00. Potom bude sv. omša o 13.00 a po nej krátke posedenie.

Teším sa na Vás

PhDr. Jozef Šamaj, správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať 3266 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk