Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok   16:45 
Streda 18:00 16:45 
Štvrtok

18:00

 
Piatok 18:00  16:45
Sobota  8:00 
 
Nedeľa 8:00, 11:00  9:30
jún 25, 2016 40

Trinásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 13. nedeľa v cezročnom období 26.6.2016 Liturgický kalendár: Streda: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Sobota: Návšteva Panny Márie, sv. Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda 18:00 16:45 Štvrtok… Čítaj viac...
jún 18, 2016 58

Dvanásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 12. nedeľa v cezročnom období 19.06.2016 Liturgický kalendár: Utorok: Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, sp. Piatok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, sl. Sväté omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda nebude Štvrtok… Čítaj viac...
jún 11, 2016 53

Jedenásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 11. nedeľa v cezročnom období 12.06.2016 Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp. Sväté omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda 7:00 Štvrtok 18:00 Piatok 18:00 detská… Čítaj viac...
jún 04, 2016 80

Desiata nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 10. nedeľa v cezročnom období 5.6.2016 Liturgický kalendár: Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola, sp. Sväté omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 7:00 Utorok 16:45 Streda 7:00 Štvrtok 18:00 Piatok 18:00 (detská) 16:45 Sobota 10:00, 15:00… Čítaj viac...
máj 28, 2016 145

Deviata nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 9. nedeľa v cezročnom období 29.5.2016 Liturgický kalendár: Streda: Sv. Justína, muč. sp. Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sl. Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, sp. Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00… Čítaj viac...
máj 21, 2016 100

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY Nedeľa Najsvätejšej Trojice 22.05.2016 Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Slávnosť Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda 18:00 Štvrtok 18:00 s procesiou 16:45 Piatok 18:00 detská 16:45 Sobota 8:00… Čítaj viac...
máj 14, 2016 126

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 15.05.2016 Končí sa veľkonočné obdobie. Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sv. Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 16:45 Utorok 16:45 Streda 7:00 Štvrtok 18:00 Piatok 18:00 detská 16:45 Sobota 7:30 Nedeľa… Čítaj viac...
máj 07, 2016 100

Siedma veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 7. veľkonočná nedeľa 8.5.2016 Liturgický kalendár: Sobota: Sv. Mateja, apoštola, sv. Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 7:00 Utorok 16:45 detská Streda 7:00 Štvrtok 18:00 Piatok 18:00… Čítaj viac...

O farnosti

Každá krajina, každý národ, každé mesto, obec i farnosť má svoju vlastnú neoceniteľnú históriu, s ktorou sú nerozlučne spojené i mnohé historické a kultúrne pamiatky.

Hodnotou každej farnosti je bezpochyby kostol- Boží i náš chrám. I keď nemusí mať vždy veľkú umeleckú hodnotu, predsa miesto i jeho úloha vo farnosti sú nenahraditeľné. A v tom je neoceniteľná hodnota.

Farnosť Kysucký Lieskovec spolu s filiálkou Lodno, je farnosťou, ktorá je živá. Je otvorená pre všetky vekové kategórie. Deti, mládež, rodiny, seniori. Sme otvorení pre všetkých. Tešíme sa na každého.

PhDr. Jozef Šamaj, správca farnosti a veriaci

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec